Kadınlarda Saç Ekimi

  /    /  Kadınlarda Saç Ekimi

Altta yatan tıbbi durumu olmayan kadın saç dökülmesi hastaları cerrahi saç restorasyonu için iyi bir aday olabilir..

Kadınlarda saç dökülmesi erkeklerden daha karmaşık bir konudur, çünkü sıklıkla diğer tıbbi durumlarla ilişkilidir. Kadın saç dökülmesi hastalarında öncelik, saç ekiminin iyi bir sonuç vermesini engelleyecek olası sistemik hastalıkları ortaya çıkartmak ve kapsamlı bir laboratuvar analizi yapmaktır.

Cerrahi saç restorasyonu, saç foliküllerinin iyi yoğunluklu ve sağlıklı foliküllere sahip bir alandan alınmasına bağlı olduğundan, öncelik, böyle bir donör alanın gerçekten var olup olmadığını bulmaktır. Bunun için saç dökülmesinin nedeni ya tüm saçları etkilemeyen yerel bir sorun olmalı ya da iyileşmiş ve kalan folikülleri artık etkilemeyen sistemik bir hastalık olmalıdır; aksi halde saç ekimi başarısızlığa mahkum olacaktır.

Sistemik hastalıklarla ilişkili olmayan kadın saç dökülmesi iki şekilde görülebilir: Erkek tipi saç dökülmesi olabilir, bu da saç çizgisinin gerilemesi ve/veya tepe noktasında incelme olarak görülür. Ya da, saç çizgisini sağlam bırakarak başın üstünde yaygın bir incelme olarak görülür. Nadiren erkekler kadar şiddetlidir, bu nedenle kadınlar için saç ekimi genellikle zayıf alanlarda yoğunluğu arttırmayı amaçlamaktadır.

Kadınlar genellikle tıraş etmeyi tolere edemediğinden ve donör saçları erkeklerde olduğu kadar güçlü olmadığından (FUE donör alanı çok güçlü olmadığında daha yüksek bir transeksiyon oranına neden olur), FUT yöntemi daha çok tercih edilir. FUE, ciltte gevşeklik olmadığında kullanılabilir.