Safir Bıçaklar ve Platin Bıçaklar

  /    /  Safir Bıçaklar ve Platin Bıçaklar

Türkiye’deki bazı klinikler, alıcı saha kesileri yaparken ‘safir bıçak’ adını verdikleri camdan yapılmış bıçaklar kullanmaktadır. Safir bıçaklar birkaç farklı boyutta ve sabit bir derinlikte üretilir. Bununla birlikte, foliküler ünite greftleri boyut ve derinlik bakımından çok değişkendir ve safir bıçaklar her hastada uygun boyutta kesiler yapılmasına izin vermez.Platin bıçaklar, her hastanın greftlerinin boyutunu ölçüp ameliyat sırasında hazırlanan özel bıçaklardır. Platin bıçaklar, her hastanın greftinin tam genişliğinde ve derinliğinde insizyon yapılmasına izin verir.